Här kan du sammanställa och studera statistik avseende diagnoser vid läkarbesök i den specialiserade öppenvården (primärvård ingår inte) från Socialstyrelsens patientregister.

Från och med 2015 registreras samtliga akutbesök
Från och med statistikår 2015 registreras ett akutbesök i den specialiserade öppenvården även fast patienten sedan skrivs in i slutenvården. Åren innan 2015 registrerades ett akutbesök enbart i den slutna vården, givet att patienten skrivits in.

Aborter från och med 1 oktober 2016
Den 1 oktober 2016 beslutade regeringen att ta bort undantaget för aborter i förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen. Det innebär att aborter (O04-O08) finns registrerade med personnummer i registret från och med 1 oktober 2016.

OBS! Inrapporteringsgraden och kvalitén har förbättrats under åren vilket påverkar statistiken.
De första åren saknades en stor del av besöken och en betydande del av de inrapporterade besöken saknade diagnoskod. Även för senare åren behöver siffrorna och utvecklingen tolkas med försiktighet.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

*Diagnoser: st av
  
Information diagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos
 
Valda diagnoser
*Regioner: st av 22 Information regioner
*Ålder: st av 18 Information ålder
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*Mått: st av 4 Information mått
*År: st av 17 Information år
Antal celler: (max antal 70 000)