Här kan du själv ta fram statistik om skador och skadehändelser i Sveriges kommuner och regioner samt enligt SKR:s kommungruppsindelning.

Observera! Under vissa år har vissa landsting haft en bristfällig rapportering om yttre orsaker till skador och förgiftningar. Information om bortfallet. Detta berör inte statistiken om höftfrakturer, hjärnskakningar och totalt antal skadade.

Behöver du hjälp i hur du använder statistikdatabasen? Tryck då på ”Hjälp” så får du upp vår guide. Dessutom hittar du definitioner till de olika begreppen under ”i” symbolen. Märk också att alla val markerade med en asterisk (*) i databasen är obligatoriska.

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-06-21 (årsuppgifter 1987 - 2021).

*Vårdform: Information vårdform
*Regioner: st av
  
Information regioner
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region
 
Valda regioner
*Typ av olycka: st av 7 Information typ av olycka
*Ålder: st av 7 Information ålder
*Kön: st av 3
*År: st av 33 Information år
*År: st av 12 Information år
*Mått, slutenvård: st av 2 Information mått, slutenvård
*Mått, sluten och/eller specialiserad öppenvård: st av 2 Information mått, sluten och/eller specialiserad öppenvård
Antal celler: (max antal 70 000)