Här kan du sammanställa och studera statistik avseende diagnoser från Socialstyrelsens patientregister.

Aborter från och med 1 oktober 2016
Den 1 oktober 2016 beslutade regeringen att ta bort undantaget för aborter i förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen. Det innebär att aborter (O04-O08) finns registrerade med personnummer i registret från och med 1 oktober 2016.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Obs! Några vanligt förekommande skador och skadehändelser redovisas även på  

Senast uppdaterad: 2020-04-29 (årsuppgifter 1998 - 2018).

*Vårdform: Information vårdform
*Diagnoser: st av
  
Information diagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos
 
Valda diagnoser
*Diagnoser: st av
  
Information diagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos
 
Valda diagnoser
*Diagnoser: st av
  
Information diagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos