Här kan du sammanställa och studera statistik avseende huvuddiagnoser från Socialstyrelsens patientregister.

Aborter från och med 1 oktober 2016
Den 1 oktober 2016 beslutade regeringen att ta bort undantaget för aborter i förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen. Det innebär att aborter (O04-O08) finns registrerade med personnummer i registret från och med 1 oktober 2016.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Obs! Några vanligt förekommande skador och skadehändelser redovisas även på  

Senast uppdaterad: 2022-06-20 (årsuppgifter 1998 - 2021).

*Vårdform: Information vårdform
*Huvuddiagnoser: st av
  
Information huvuddiagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj huvuddiagnos
 
Valda huvuddiagnoser
*Huvuddiagnoser: st av
  
Information huvuddiagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj huvuddiagnos
 
Valda huvuddiagnoser
*Huvuddiagnoser: st av
  
Information huvuddiagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj huvuddiagnos