Här kan du sammanställa och studera statistik avseende huvuddiagnoser från Socialstyrelsens patientregister.

Juni 2022 – En rättning i uttaget av alkoholrelaterade diagnoser har gjorts. Innan det saknades en betydande mängd vårdkontakter med alkoholrelaterade diagnoser i uttaget.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Obs! Några vanligt förekommande skador och skadehändelser redovisas även på  

Senast uppdaterad: 2022-06-20 (årsuppgifter 1998 - 2021).

*Vårdform: Information vårdform
*Huvuddiagnoser: st av
  
Information huvuddiagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj huvuddiagnos
 
Valda huvuddiagnoser
*Huvuddiagnoser: st av
  
Information huvuddiagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj huvuddiagnos
 
Valda huvuddiagnoser
*Huvuddiagnoser: st av
  
Information huvuddiagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj huvuddiagnos