Här kan du sammanställa och studera statistik avseende huvuddiagnoser från Socialstyrelsens patientregister.

Nu finns också månadsdata i databasen för diagnoser. Av integritetsskäl kan man inte dela upp månadssiffrorna på ålder och hemlän samtidigt. Databasen kommer framöver att uppdateras varje månad.
Statistiken för januari 2023 framåt är preliminär, inrapporterade uppgifter har endast genomgått översiktlig kvalitetskontroll. Information data

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Obs! Några vanligt förekommande skador och skadehändelser redovisas även på  

Senast uppdaterad: 2024-06-25 (för perioden januari 2023 - mars 2024).

*Vårdform: Information vårdform
*Års- eller månadsuppgifter: