Sidan beskriver vilka anrop som kan göras mot Socialstyrelsens API för statistikdatabasen.

Det går att hämta uppgifter i JSON eller XML format.

API:et är en RESTful webbtjänst (REpresentational State Transfer), vilket betyder att den använder sig av http protokollet för att ta emot och returnera data.

Åtkomst till API:et sker genom anrop som börjar med: https://sdb.socialstyrelsen.se/api

(Default används format JSON)

Ämnessidan i statistikdatabasen

När du använder våra uppgifter måste du ange oss som källa. Skriv då så här: Amning [Socialstyrelsens statistikdatabas]. Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad: datum och klockslag].

 

meta API

Versioner Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api Lista samtliga.

 

Språk Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1 Lista samtliga.

 

Ämnen Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv Lista samtliga.

 

Fördelningsvariabler Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning Lista samtliga.

 

Fördelningsvariabeln variabel Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/variabel Lista samtliga.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/variabel/E,D Lista efter iden.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/variabel/text/enbart Lista de som innehåller texten enbart.

 

Fördelningsvariabeln län Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/region Lista samtliga.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/region/1,3 Lista efter iden.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/region/text/botten Lista de som innehåller texten botten.

 

Fördelningsvariabeln ålder Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/alder Lista samtliga.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/alder/1,2 Lista efter iden.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/alder/text/vecka Lista de som innehåller texten vecka.

 

Fördelningsvariabeln mått Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/matt Lista samtliga.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/matt/1 Lista efter id.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/matt/text/ant Lista de som innehåller texten ant.

 

Fördelningsvariabeln år Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/ar Lista samtliga.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/ar/2014,2015 Lista efter årtal.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/ar/text/20 Lista de som innehåller texten 20.

 

data API

Resultat som returnerar värden med iden. Beskrivning
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på default id 1 för mått.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för mått.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1?per_sida=100 Lista posterna 1 till 100 filtrerat på iden för mått.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/variabel/E,D,T?sida=2 Lista posterna 5001 till 10000 filtrerat på iden för mått och variabel.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/variabel/E?per_sida=500&sida=2 Lista posterna 501 till 1000 filtrerat på iden för mått och variabel.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/region/1,3 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för mått och region.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/variabel/E/region/0 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för mått, variabel och region.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/ar/2013,2014 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för mått och årtal.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/variabel/E/region/0/ar/2014 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för mått, variabel, region och årtal.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/2 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för mått.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/alder/1,2,4 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för mått och ålder.
http://sdb.socialstyrelsen.se/api/v1/sv/amning/resultat/matt/1/variabel/D/region/0,1,3/alder/1,2,4/ar/2013,2014,2015 Lista posterna 1 till 5000 filtrerat på iden för samtliga fördelningsvariabler.

Paginering av resultatet

Om ett resultat innehåller mer än 5000 objekt kommer svaret att pagineras. Finns det ytterligare sidor att hämta innehåller posten nasta_sida ett anrop för att hämta det. Posten foregaende_sida innehåller anrop för att hämta föregående resultat. För första sidan är foregaende_sida null. Och för sista sidan är nasta_sida null.

Det går också att ändra hur många poster som returneras. Ska till exempel bara 1000 poster returneras åt gången läggs per_sida=1000 till i anropet.