Databasen innehåller information om antal utfärdade legitimationer till hälso- och sjukvårdspersonal efter kön, år för utfärdad legitimation och utbildningsland. Uppgifter till databasen hämtas från registret över hälso- och sjukvårdspersonal, vars innehåll skapas utifrån hälso- och sjukvårdspersonalens ansökningar om legitimation.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2021-09-14 (årsuppgifter 2012 - 2020).

*Kön: st av 3
*År: st av 9
*Utbildningsland: st av
  
Information utbildningsland
  
Antal celler: (max antal 70 000)