Databasen innehåller information om antal utfärdade legitimationer till hälso- och sjukvårdspersonal efter kön, år för utfärdad legitimation och utbildningsland. Uppgifter till databasen hämtas från registret över hälso- och sjukvårdspersonal, vars innehåll skapas utifrån hälso- och sjukvårdspersonalens ansökningar om legitimation.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-09-15 (årsuppgifter 2012 - 2022).

*Kön: st av 3
*År: st av 11
Antal celler: (max antal 70 000)