Statistiken omfattar samtliga personer i åldrarna 20 år och äldre som haft en stroke enligt rapporteringen till patient- eller dödsorsaksregistret.

Statistikdatabasen har uppdaterats för år 2018 (2019-12-04).

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2019-12-04 (årsuppgifter 1987 - 2018).

*Geografisk indelning: Information geografisk indelning
*Mått och åldersgrupper:
*Indikatorer: st av
  
  
  
Sökträffar från listan.
Välj indikator
visa/dölj underkategorier
Antal personer
visa/dölj underkategorier
Antal avlidna
visa/dölj underkategorier
Antal incidenta fall
visa/dölj underkategorier
Antal förstagångsfall, skattning
visa/dölj underkategorier
Incidens per 100 000 invånare
visa/dölj underkategorier
Mortalitet per 100 000 invånare
visa/dölj underkategorier
Letalitet i åldersklasser. Döda efter stroke i procent
 
Valda indikatorer
*Regioner: st av 22
*Ålder
fr.o.m. åldersgrupp
t.o.m. åldersgrupp
*Kön: st av 3
*År: st av 32
Antal celler: (max antal 70 000)