Uppgifterna avser personer som var sysselsatta inom och utanför hälso- och sjukvården/tandvården under november månad det aktuella året. Både privat och offentligt driven verksamhet ingår i statistiken om sysselsatta personer.

Specialistsjuksköterskor.
Sjuksköterskor med specialistutbildning redovisas för tillfället inte separat i Statistikdatabasen men dessa finns inräknade i den totala volymen av Sjuksköterskor. Redovisning av specialistsjuksköterskorna och denna grupps olika inriktningar kommer att uppdateras senare i år.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

*Mått: Information mått
*Grupper: st av
  
Information grupper
  
Sökträffar från listan.
*Regi: st av 4 Information regi
*Ålder: st av 11
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 4
*År: st av 22
*Sysselsättning: st av
  
Information sysselsättning
  
Sökträffar från listan.
Antal celler: (max antal 70 000)