Uppgifterna avser personer som var sysselsatta inom och utanför hälso- och sjukvården/tandvården under november månad det aktuella året. Både privat och offentligt driven verksamhet ingår i statistiken om sysselsatta personer.

Samtliga sysselsatta legitimerade läkare och tandläkare med specialistbevis ingår förutom i de separata tidsserierna för specialister även i tidsserien ”Legitimationsyrken i hälso- och sjukvården 1995-” under respektive kategori. Motsvarande gäller för sysselsatta utbildade specialistsjuksköterskor, dvs de ingår både i kategorin sjuksköterskor i nyss nämnda tidsserie och i de separata tidserierna över specialistsjuksköterskor.

Information om specialistsjuksköterskor
Från och med år 2016 delas statistiken om specialistsjuksköterskor upp i två olika tidsserier. Den ena serien utgörs av data för åren 1995–2015 och den andra för åren 2016 och framåt.

I tidserien för åren 1995–2015 ingår en grupp specialistsjuksköterskor med examensår före 1977. Specialistsjuksköterskor med examensår före år 1977 ingår inte i tidsserien från år 2016 och framåt. Den är därför inte jämförbar med tidsserien för åren 1995–2015.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-09-15 (årsuppgifter 1995 - 2021).

*Tidserie: Information tidserie
*Mått: Information mått
*Tandläkare med specialistbevis: st av
  
  
*Län: st av 22 Information län
*Sjukvårdsregioner: st av 6 Information sjukvårdsregioner
*ST-regioner: st av 5 Information st-regioner
*Regi: st av 3 Information regi
*Regi: st av 3 Information regi
*Ålder: st av 10
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*Kön: st av 3
*År: st av 21
*År: st av 6
*År: st av 27
*Sysselsättning: st av
  
Information sysselsättning
  
Sökträffar från listan.
Antal celler: (max antal 70 000)