Här kan du sammanställa och studera statistik avseende operationer (Kirurgiska vårdåtgärder enligt KVÅ) från Socialstyrelsens patientregister.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Statistiken för 2023 är preliminär.

Senast uppdaterad: 2024-06-17 (årsuppgifter 1998 - 2023).

*Vårdform: Information vårdform