Här presenteras statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn från Socialstyrelsens medicinska födelseregister från 1973 och framåt. Mer information om registret finns på medicinska födelseregistrets webbsidor.

Kvalitetsbrister för år 2017
År 2017 saknas cirka 3 000 födslar som inte är inrapporterade till medicinska födelseregistret från Region Skåne. Inga landstingsuppgifter redovisas därför för Skåne. För Riket redovisas inga antalsmått. Övriga mått för Riket baseras på befintligt underlag.
För rökvanor redovisas inte landstingsuppgifter för Västra Götaland på grund av stort bortfall. För Riket redovisas inte antalsmåtten. Procentmåtten för Riket när det gäller rökvanor baseras på befintligt underlag.

Förändringar i tobaksstatistiken
På grund av stort bortfall av uppgifter om tobaksvanor i sen graviditet (graviditetsvecka 30–32) redovisas inte längre denna statistik.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

*Variabler: st av
  
  
  
Sökträffar från listan.
 
Valda variabler
*Landsting: st av 22 Information landsting
*Ålder: st av 5 Information ålder
*Paritet: st av 3
*Mått: st av 5
*År: st av 45
Antal celler: (max antal 70 000)