Här presenteras statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn från Socialstyrelsens medicinska födelseregister från 1973 och framåt. Mer information om registret finns på medicinska födelseregistrets webbsidor.

Förändringar i statistiken
Bearbetningen av uppgifter för att särskilja planerade och akuta kejsarsnitt har förändrats. Tidigare klassificerades samtliga kejsarsnitt före värkdebut som planerade. Nu används även diagnos- och åtgärdskoder för att ge en mer rättvisande bild. Förändringen innebär att fler kejsarsnitt klassificeras som akuta och färre som planerade jämfört med tidigare. Fördelning på region utgår då bortfallet i diagnos- och åtgärdskoder skiljer sig mycket mellan regioner. Förändringen gäller från och med uppdateringen med 2019 års födslar.

Uppgifter om familjesituation, preeklampsi samt graviditetsdiabetes redovisas inte längre eftersom kvalitén på uppgifterna är osäker (gäller från och med uppdateringen med 2018 års födslar).

På grund av stort bortfall av uppgifter om tobaksvanor i sen graviditet (graviditetsvecka 30–32) redovisas inte längre denna statistik (gäller från och med uppdateringen med 2017 års födslar).

Bortfall rökvanor Västra Götaland 2017
För rökvanor redovisas inte regionsuppgifter för Västra Götaland år 2017 på grund av stort bortfall. För Riket redovisas inte antalsmåtten. Procentmåtten för Riket när det gäller rökvanor baseras på befintligt underlag.

Angående andelen dödfödda 2019
Vi noterar en förhållandevis kraftig minskning av antalet dödfödda som rapporterats in år 2019 jämfört med de närmast föregående åren. Orsakerna till detta är oklara. Vi har inte kännedom om någon förändring i rutiner eller bedömningar som skulle kunna ha påverkat rapporteringen.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2020-12-08 (årsuppgifter 1973 - 2019).

*Region: st av 22 Information region
*Ålder: st av 5 Information ålder
*Paritet: st av 3
*Mått: st av 5
*År: st av 47
Antal celler: (max antal 70 000)