Statistikdatabasen innehåller uppgifter om läkemedel som hämtats ut mot recept på apotek år 2006‑2019. Receptfria läkemedel eller läkemedel som ges direkt till patienten på till exempel sjukhus ingår inte.

Att tänka på när du tolkar statistiken

Öppna data för utvecklare


2019-01-28. DDD-måtten visas inte längre i statistikdatabasen.

Efter en rättsutredning har Socialstyrelsen funnit att vi inte längre kan presentera statistik som beskriver försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter. Socialstyrelsen bedömer att DDD, definierade dygnsdoser, kan visa på försäljningsvolymer av enskilda läkemedel när det gäller ATC-koder med endast en tillverkare. Därför har DDD-måtten tagits bort ur statistikdatabasen.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2020-02-27 (årsuppgifter 2006 - 2019).

Information
*Läkemedelsgrupper: st av
  
Information läkemedelsgrupper
  
  
Sökträffar från listan.
Välj läkemedelsgrupp
 
Valda läkemedelsgrupper
*Läkemedelsgrupper, barn: st av
  
Information läkemedelsgrupper, barn
  
  
*ATC-koder: st av
  
Information atc-koder
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj ATC-kod
 
Valda ATC-koder
*Regioner: st av 22 Information regioner
*Ålder: st av 18 Information ålder
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*Mått: st av
  
  
Sökträffar från listan.
*År: st av 14
Antal celler: (max antal 70 000)