Statistikdatabasen innehåller uppgifter om patientrelaterade vårdåtgärder som utförts av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare. Åtgärderna är klassificerade på den mest detaljerade nivån i Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. Det mått som presenteras är antalet patienter. Vid beräkningen har varje unikt personnummer räknats endast en gång per vårdåtgärd, år och geografiskt område. Detta gör till exempel att summan av antalet patienter per län överstiger antalet patienter i riket. Det beror på att ett mindre antal patienter har fått vård i mer än en kommun och att kommunerna dessutom tillhör olika län. Vid val av ”Samtliga KVÅ-koder” redovisas antalet unika patienter i respektive geografiskt område (riket, län eller kommun).

Denna statistik är preliminär och uppgifterna kan komma att förändras vid korrigering från kommunerna.

Uppgifter om vårdåtgärder för patienter i kommunal hälso- och sjukvård började samlas in 2019. På grund av tekniska problem har vissa kommuner inte kunnat leverera några uppgifter om vårdåtgärder.

För vissa kommuner är antal åtgärder så pass få (per tertial) att de sekretesskryssas för att inte riskera att peka ut enskilda personer. Prova att istället redovisa åtgärderna i så breda kategorier som möjligt. Till exempel per år istället för tertial genom att inte göra något val för 'Månad' och markera även alla åldrar och välj kategorin ’Båda könen’. Årssiffror finns tillgängliga tidigast i mars året efter önskat statistikår.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-05-07 (års- och tertialsuppgifter 2023, tertialsuppgifter 2022).

*KVÅ-koder: st av
  
Information kvå-koder
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj KVÅ-kod
visa/dölj underkategorier
UTREDNING/BEDÖMNING/UPPFÖLJNING
visa/dölj underkategorier
PA000 Utredning av psykiska funktioner
visa/dölj underkategorier
PB000 Utredning av sinnesfunktioner och smärta
visa/dölj underkategorier
PD000 Utredning av hjärt-kärlfunktioner, blodbildnings- och immunsystemsfunktioner och andningsfunktioner
visa/dölj underkategorier
PE000 Utredning av matsmältnings- och ämnesomsättningsfunktioner och endokrina funktioner
visa/dölj underkategorier
PF000 Utredning av funktioner i köns- och urinorganen samt reproduktiva funktioner
visa/dölj underkategorier
PG000 Utredning av neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktioner
visa/dölj underkategorier
PH000 Utredning av funktioner i huden och därmed relaterade strukturer
visa/dölj underkategorier
Utredande åtgärder som kan förekomma till flera områden gällande kroppsfunktioner
visa/dölj underkategorier
PJ000 Utredning av lärande och tillämpning av kunskap
visa/dölj underkategorier
PK000 Utredning av genomförande av allmänna uppgifter och krav
visa/dölj underkategorier
PL000 Utredning av förmåga att kommunicera
visa/dölj underkategorier
PM000 Utredning av förmåga att förflytta sig
visa/dölj underkategorier
PN000 Utredning av personlig vård
visa/dölj underkategorier
PP000 Utredning av hemliv
visa/dölj underkategorier
PQ000 Utredning av mellanmänskliga interaktioner och relationer
visa/dölj underkategorier
PR000 Utredning av arbets-, studie- och ekonomiskt liv
visa/dölj underkategorier
PS000 Utredning av socialt och medborgerligt liv
visa/dölj underkategorier
PT000 Utredning av omgivningsfaktorer
visa/dölj underkategorier
Utredande/uppföljande åtgärder kopplade till läkemedel
visa/dölj underkategorier
Andra utredande/uppföljande åtgärder
visa/dölj underkategorier
BEHANDLING/ÅTGÄRDANDE
visa/dölj underkategorier
QA000 Behandling relaterad till psykiska funktioner
visa/dölj underkategorier
QB000 Behandling av sinnesfunktioner och smärta
visa/dölj underkategorier
QD000 Behandling relaterad till funktioner i hjärt-, kärl-, blodbildnings-, andnings- och immunologiska system
visa/dölj underkategorier
QE000 Behandling relaterad till matsmältnings-, ämnesomsättnings- och endokrina funktioner
visa/dölj underkategorier
QF000 Behandling relaterad till funktioner i köns- och urinorgan samt reproduktiva funktioner
visa/dölj underkategorier
QG000 Behandling relaterad till rörelsefunktioner
visa/dölj underkategorier
QH000 Behandling relaterad till funktioner i huden och därmed relaterade strukturer
visa/dölj underkategorier
Behandlande åtgärder som kan förekomma till flera områden gällande kroppsfunktioner
visa/dölj underkategorier
QJ000 Stöd och träning i lärande och kunskapstillämpning
visa/dölj underkategorier
QK000 Stöd och träning i kravhantering
visa/dölj underkategorier
QM000 Behandling relaterad till förflyttning
visa/dölj underkategorier
QN000 Behandling relaterad till personlig vård
visa/dölj underkategorier
QP000 Stöd och träning i hemliv
visa/dölj underkategorier
QQ000 Stöd och träning i att samspela med andra
visa/dölj underkategorier
QR000 Stöd och träning relaterat till utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
visa/dölj underkategorier
QS000 Stöd och/eller träning i socialt och medborgerligt liv
visa/dölj underkategorier
QT000 Anpassning och bearbetning av omgivningsfaktorer
visa/dölj underkategorier
Åtgärder kopplade till läkemedel
visa/dölj underkategorier
Andra åtgärder
visa/dölj underkategorier
ÖVRIGA ÅTGÄRDER
visa/dölj underkategorier
Åtgärder gällande planer
visa/dölj underkategorier
Administrativ handläggning
visa/dölj underkategorier
Kontaktrelaterade åtgärder
visa/dölj underkategorier
TILLÄGGSKOD
 
Valda KVÅ-koder
*Regioner: st av
  
Information regioner
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region
 
Valda regioner
Yrkesgrupper: st av 13 Information yrkesgrupper
*Ålder: st av 4
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*År: st av 5
Månad: st av 3 Information månad
Antal celler: (max antal 70 000)