Statistiken omfattar samtliga personer i åldrarna 20 år och äldre som haft en akut hjärtinfarkt enligt rapporteringen till patient- eller dödsorsaksregistret.

Alla siffror avseende letalitet inom 365 dagar är preliminära för år 2022.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-11-29 (årsuppgifter 2015 - 2022).

*Geografisk indelning: Information geografisk indelning
*Indikatorer: st av
  
  
  
Sökträffar från listan.
Välj indikator
visa/dölj underkategorier
Antal personer
visa/dölj underkategorier
Antal avlidna
visa/dölj underkategorier
Antal incidenta fall
visa/dölj underkategorier
Antal förstagångsfall, skattning
visa/dölj underkategorier
Incidens per 100 000 invånare
visa/dölj underkategorier
Mortalitet per 100 000 invånare
visa/dölj underkategorier
Letalitet, döda efter hjärtinfarkt, i procent
visa/dölj underkategorier
Letalitet i åldersklasser
visa/dölj underkategorier
Åldersstandardiserad letalitet
 
Valda indikatorer
*Regioner: st av 22
*Ålder
fr.o.m. åldersgrupp
t.o.m. åldersgrupp
*Kön: st av 3
*År: st av 36
Antal celler: (max antal 70 000)