Statistiken omfattar samtliga personer i åldrarna 20 år och äldre som haft en akut hjärtinfarkt enligt rapporteringen till patient- eller dödsorsaksregistret.

Från och med 2020 redovisas även vårdtillfällen från patientregistret som har påbörjats under 2019 men avslutats under 2020. Detta gäller för statistikåret 2019. Innan år 2020 redovisades bara vårdtillfällen som påbörjades och avslutades samma år som det sista redovisade statistikåret vilket gjorde att dessa siffor redovisades som preliminära då det inte inkluderade vårdtillfällen som påbörjades men avslutades under ett annat år. Det senaste året var därför bar delvis jämförbart med tidigare år. Alla siffror avseende letalitet inom 365 dagar är fortfarande preliminära för år 2019.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2020-12-09 (årsuppgifter 2015 - 2019).

*Geografisk indelning: Information geografisk indelning
*Indikatorer: st av
  
  
  
Sökträffar från listan.
Välj indikator
visa/dölj underkategorier
Antal personer
visa/dölj underkategorier
Antal avlidna
visa/dölj underkategorier
Antal incidenta fall
visa/dölj underkategorier
Antal förstagångsfall, skattning
visa/dölj underkategorier
Incidens per 100 000 invånare
visa/dölj underkategorier
Mortalitet per 100 000 invånare
visa/dölj underkategorier
Letalitet, döda efter hjärtinfarkt, i procent
visa/dölj underkategorier
Letalitet i åldersklasser
visa/dölj underkategorier
Åldersstandardiserad letalitet
 
Valda indikatorer
*Regioner: st av 22
*Ålder
fr.o.m. åldersgrupp
t.o.m. åldersgrupp
*Kön: st av 3
*År: st av 33
Antal celler: (max antal 70 000)