Här kan du själv ta fram statistik om ekonomiskt bistånd i form av tabeller, diagram och kartor. Du hittar också statistik i form av rapporter och kortare fakta på sidan Statistik om ekonomiskt bistånd. Där hittar du dessutom information om statistikens kvalitet och bortfall.

Definitioner för mått och variabler hittar du i Excelbilagan för årstatistiken här: Definitioner och mått

Minskad eftersläpning av månadsstatistik över ekonomiskt bistånd
I fortsättningen kommer statistiken över ekonomiskt bistånd redovisas med en eftersläpning på en månad efter utgången av en statistikmånad. Tidigare har statistiken över ekonomiskt bistånd redovisas med en eftersläpning på två månader.

Behöver du hjälp i hur du använder statistikdatabasen? Tryck då på ”Hjälp” så får du upp vår guide. Dessutom hittar du definitioner till de olika begreppen under ”i” symbolen. Märk också att alla val markerade med en asterisk (*) i databasen är obligatoriska.

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-07-01 (månadsuppgifter januari 2023 - maj 2024).

*Regioner: st av
  
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region
 
Valda regioner
*Tabell:
*Mått: st av 5 Information mått
*Kön: st av 3
*År: st av 11
Månad: st av 12 Information månad
Inrikes- eller utrikesfödda hushåll: st av 3
Barn, grupperat: st av 5
Hushållstyp: st av 6
Hinder: st av 29 Information hinder

Personstatus i hushållet: st av 2
Inrikes- eller utrikesfödda: st av 2
Antal celler: (max antal 70 000)