Här har du möjlighet att sammanställa och studera statistik avseende ekonomiskt bistånd. Statistiken grundar sig på Socialstyrelsens officiella statistik om ekonomiskt bistånd. För bortfall se Bortfallskommuner.

Definitioner för mått och variabler hittar du i Excelbilagan för årstatistiken här: Statistik om ekonomiskt bistånd 2017

Mellan 1993-2011 ingår introduktionsersättnig enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar i statistiken över ekonomiskt bistånd. Från och med 2012 redovisas ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning. (Från 2010 fasas ersättningen ut).

Reviderad statistik om ekonomiskt bistånd.
Den 18 juni 2020 reviderades siffror för 2017 och 2018 i statistikdatabasen. Anledningarna till revideringen samt vilka aggregerade mått som främst påverkas går att läsa om i tabellbilagan tillhörande den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2020-09-23 (årsuppgifter 2017 - 2019).

*Mått:
*Regioner: st av
  
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region
 
Valda regioner
Kön: st av 3
*Ålder: st av 12
Visa åldersgrupperna
separat
Inrikes- eller utrikesfödda hushåll: st av 4
Hushållstyp: st av 7
*År: st av 30
Antal celler: (max antal 70 000)