Här har du möjlighet att sammanställa och studera statistik avseende ekonomiskt bistånd. Statistiken grundar sig på Socialstyrelsens officiella statistik om ekonomiskt bistånd. För bortfall se Bortfallskommuner.

Definitioner för mått och variabler hittar du i Excelbilagan för årstatistiken här: Definitioner och mått

Mellan 1993-2011 ingår introduktionsersättnig enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar i statistiken över ekonomiskt bistånd. Från och med 2012 redovisas ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning. (Från 2010 fasas ersättningen ut).

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2023-06-14 (årsuppgifter 2020 - 2022).

*Mått:
*Regioner: st av
  
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region
 
Valda regioner
Kön: st av 3
*Ålder: st av 12
Visa åldersgrupperna
separat
Inrikes- eller utrikesfödda hushåll: st av 4
Hushållstyp: st av 7
*År: st av 33
Antal celler: (max antal 70 000)