Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller dödsorsaksdata för åren 1997-2022. Statistikdatabasen omfattar endast dödsfall där personen var folkbokförd i Sverige vid tiden för dödsfallet. Det är den underliggande dödsorsaken som redovisas, kodad enligt den internationella versionen av sjukdomsklassifikationen ICD-10.

Öppna data för utvecklare

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2023-06-15 (årsuppgifter 1997-2022).

*Års- eller månadsuppgifter:
*Diagnoser: st av
  
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos
 
Valda diagnoser
*Regioner: st av 22
*Ålder: st av 20
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*Mått st av 10 Information mått
*År: st av 26
Antal celler: (max antal 70 000)