I statistikdatabasen har du själv möjlighet att sammanställa statistik från Socialstyrelsens cancerregister. Cancerstatistiken omfattar personer som var folkbokförda i Sverige vid diagnostillfället. Enbart maligna tumörer redovisas i statistiken. Registret omfattar enbart primära tumörer, det vill säga metastaser till andra organ registreras ej. Mer information om insamling och bearbetning finns på cancerregistrets webbsida.

Korrigering 2021-09-10:
Ett inläsningsfel av 2019 års bestånd (uppdateringsdatum 2020-12-16) har orsakat att uppgifterna i statistikdatabasen blivit felaktigt fördelade mellan länen. Felet har påverkat samtliga kombinationer i statistikdatabasen där fördelning skett efter län. Det är framförallt år 2019 som är påverkat men även de tidigare redovisningsåren 2018 och 2017, om än i mindre omfattning. Viss avvikelse finns även för redovisningsår längre tillbaka än 2018. Uppgifter på riksnivå har varit korrekta. Felet har nu åtgärdats. Felet har inte påverkat den tidigare publicerade officiella statistiken för nya diagnosticerade cancerfall publicerad 2020-12-16.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2021-09-10 (årsuppgifter 1970 - 2019).

*Tumördiagnoser: st av
  
Information tumördiagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj tumördiagnos (ICD-7)
 
Valda tumördiagnoser
*Tumörtyper: st av
  
Information tumörtyper
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj tumörtyp
 
Valda tumörtyper
*Regioner: st av 22 Information regioner
*Ålder: st av 18
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 2
*Mått: Information mått
*År: st av 50
Antal celler: (max antal 70 000)