I statistikdatabasen över väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar kan du sammanställa och studera statistik avseende total vistelsetid, tid till läkarbedömning och antal besök vid akutmottagningar med två eller fler somatiska specialiteter som är samlokaliserade. Statistiken finns endast för vuxna individer (19 år eller äldre). Läs mer om bortfall och kvalitet här.

Av integritetsskäl kan man inte samtidigt dela upp månadssiffrorna på diagnosgrupp, inskrivning och ålder och kön. Databasen kommer framöver att uppdateras varje månad.
Statistiken för januari 2024 framåt är preliminär, inrapporterade uppgifter har endast genomgått översiktlig kvalitetskontroll. Information data

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-06-04 (månadsuppgifter 2016 - februari 2024, årsuppgifter 2016 - 2023).

*Års- eller månadsuppgifter:
*Regioner/landsting/akutmottagningar: st av
  
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region/landsting/akutmottagning
 
Valda regioner/landsting/akutmottagningar
*Mått: st av 7 Information mått
*Diagnosgrupp: st av 36 Information diagnosgrupp
*Inskrivning/Ej inskrivning: st av 3 Information inskrivning/ej inskrivning
*Kön: st av 3
*Ålder: st av 7 Information ålder
*År: st av 8
*År: st av 9
Antal celler: (max antal 70 000)