Här har du möjlighet att sammanställa och studera statistik över vård- och omsorgsinsatser för äldre. Statistiken grundar sig på kommunernas rapportering av kommunala insatser enligt socialtjänstlagen.

Notera att dessa siffror inte utgör officiell statistik och att ingen justering här görs för kommuner som inte rapporterat. Detta kan medföra att t.ex. ”antal personer med särskilt boende i riket” här underskattas med flera tusen. (Om man bryter ner siffrorna per kommun kan man se vilka som inte rapporterat aktuell period.)

From juni 2022 samlar vi in data om s.k. ”förenklade beslut”. De räknas med här. Notera alltså att olika saker mäts före och efter 202206. Från och med 202206 mäts/visas/räknas antal personer med beslut eller förenklat beslut om insats; innan dess bara personer med beslut om insats. Vi planerar att förbättra statistikdatabasen så att antal med insats per beslutstyp går att särskilja i framtiden.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-06-17 (månadsuppgifter maj 2023 - april 2024, årsuppgifter 2023).

*Tidsperiod: Information tidsperiod
Välj vilken tidsperiod du vill presentera uppgifter från:
*Indikator Information indikator
Fördelning: st av 2 Information fördelning

*Regioner: st av
  
Information regioner
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region
 
Valda regioner
*Ålder: st av 3
*Kön: st av 3
*Mått st av 2 Information mått
*År: st av 11 Information år
Månad: st av 12 Information månad
Antal celler: (max antal 70 000)