Här har du möjlighet att sammanställa och studera statistik över vård- och omsorgsinsatser för äldre. Statistiken grundar sig på kommunernas rapportering av kommunala insatser enligt socialtjänstlagen.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Senast uppdaterad: 2020-09-15 (månadsuppgifter juni 2019 - juli 2020). 2020-09-07 (månadsuppgifter 2017 och januari 2019 - juni 2020, årsuppgifter 2017 och 2019).

*Tidsperiod: Information tidsperiod
Välj vilken tidsperiod du vill presentera uppgifter från:
*Indikator Information indikator
Fördelning: st av 2 Information fördelning

*Regioner: st av
  
Information regioner
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj region
 
Valda regioner
*Ålder: st av 3
*Kön: st av 3
*Mått st av 2 Information mått
*År: st av 7 Information år
Månad: st av 12 Information månad
Antal celler: (max antal 70 000)