Här har du möjlighet att själv sammanställa och studera Socialstyrelsens statistik avseende inducerade aborter utförda åren 1985–2023. På grund av ett uppehåll i datainsamlingen saknas data för år 2013.

Försämrad kvalitet och jämförbarhet från och med år 2014
Från och med år 2014 förändrades abortstatistikens innehåll och rutinen för inrapportering. Statistikuppgifterna kan inte längre kopplas till den klinik som rapporterat, vilket har försämrat möjligheterna att kontrollera och rätta fel i statistiken. Förändringarna påverkar statistikens kvalitet och jämförbarhet mot tidigare år. Kvalitetsbrister får större genomslag ju mer statistiken bryts ned. Därför presenteras inte regional statistik från och med år 2014.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

Den här ikonen är ej klickbar = klicka för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-05-07 (årsuppgifter 2023).

*Mått Information mått
*Fördelning Information fördelning
Graviditetsveckor: st av 3 Information graviditetsveckor
*Regioner: st av 22 Information regioner
*Ålder: st av 6 Information ålder
Visa åldersgrupperna
separat
*År: st av 38 Information år
Antal celler: (max antal 70 000)