Här kan du sammanställa och studera statistik avseende diagnoser vid läkarbesök i den specialiserade öppenvården från Socialstyrelsens patientregister.

Från och med 2015 registreras samtliga akutbesök
Från och med statistikår 2015 registreras ett akutbesök i den specialiserade öppenvården även fast patienten sedan skrivs in i slutenvården. Åren innan 2015 registrerades ett akutbesök enbart i den slutna vården, givet att patienten skrivits in.

Aborter från och med 1 oktober 2016
Den 1 oktober 2016 beslutade regeringen att ta bort undantaget för aborter i förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen. Det innebär att aborter (O04-O08) finns registrerade med personnummer i registret från och med 1 oktober 2016.

Bortfall
Datakvaliteten på inrapporteringen har ökat avsevärt. De första registeråren saknades relativt många besök och en relativt stor del av de inrapporterade besöken saknade diagnoskod. Det är viktig information att ta hänsyn till vid analys över tid.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

*Diagnoser: st av
  
Information diagnoser
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos
 
Valda diagnoser
*Regioner: st av 22 Information regioner
*Ålder: st av 18 Information ålder
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*Mått: st av 4 Information mått
*År: st av 17 Information år
Antal celler: (max antal 70 000)