Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller dödsorsaksdata för åren 1997-2017. Statistikdatabasen omfattar endast dödsfall där personen var folkbokförd i Sverige vid tiden för dödsfallet. Det är den underliggande dödsorsaken som redovisas, kodad enligt den internationella versionen av sjukdomsklassifikationen ICD-10.

2019-03-12: Statistikdatabasen för dödsorsaker kompletterades med uppgifter från sent inkomna dödsorsaksintyg.

Öppna data för utvecklare

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

*Diagnoser: st av
  
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos
 
Valda diagnoser
*Regioner: st av 22
*Ålder: st av 18
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*Mått st av 9 Information mått
*År: st av 21
Antal celler: (max antal 70 000)