Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller dödsorsaksdata för åren 1997-2017. Statistikdatabasen omfattar endast dödsfall där personen var folkbokförd i Sverige vid tiden för dödsfallet. Det är den underliggande dödsorsaken som redovisas, kodad enligt den internationella versionen av sjukdomsklassifikationen ICD-10 (läs mer).

Statistik om dödsorsaker och läkemedel nu som öppen data
För dig som vill vidarearbeta siffrorna har vi förutom statistikdatabasen tagit fram CSV-filer. De kan användas av utvecklare som har möjlighet att hämta större datamängder. Filerna hittar du på webbsidan för utvecklare.

Gör ditt urval nedan
Markera dina val och tryck på knappen "Visa resultat". Obligatoriska val är markerade med *

*Diagnoser: st av
  
  
  
  
Sökord:
 
Sökträffar från listan.
Välj diagnos
 
Valda diagnoser
*Regioner: st av 22
*Ålder: st av 18
Visa åldersgrupperna
separat
*Kön: st av 3
*Mått st av 9 Information mått
*År: st av 21
Antal celler: (max antal 70 000)